5

زندگینامه حضرت امام جعفر صادق (ع)

نام : جعفر.

کنیه : ابوعبداللّه , ابواسماعیل و ابوموسى .

القاب : صادق , فاضل , صابر, طاهر, قائم , کافل و منجى .

مـشـهورترین لقب آن حضرت صادق است . این لقب به خاطر صدق گفتار آن حضرت و تمایز از جعفر کذاب , که در عصر امام زمان (ع) ادعاى امامت کرده بود, به آن حضرت داده شد.

منصب : معصوم هشتم و امام ششم شیعیان .

تاریخ ولادت : هفدهم ربیع الاول سال ۸۰ هجرى .

 


بـرخـى مورخان , تاریخ تولد آن حضرت را اول رجب سال ۸۰ هجرى و برخى دیگر سال ۸۳ هجرى دانسته اند,اما قول اول مشهور است و این روز مطابق است با روز ولادت پیامبر اکرم (ص).

محل تولد: مدینه مشرفه , در سرزمین حجاز (عربستان سعودى کنونى).

نسب پدرى : امام محمد باقر بن على بن حسین بن على بن ابى طالب (ع).

نام مادر: فاطمه , مکنى به ام فروه بنت قاسم بن محمد بن ابى بکر.

ام فـروه , که فرزندزاده جناب محمد بن ابى بکر بود, مقام والایى در بین زنان زمان خویش داشت .

امـام صـادق (ع) دربـاره شان او فرمود: مادرم از جمله زنانى بود که ایمان آورد و تقوا پیشه کرد و نیکوکارى نمود, و خدا نیکوکاران را دوست دارد.

این زن از تربیت شدگان مکتب امام زین العابدین (ع) و امام محمد باقر (ع) است .

مدت امامت : از زمان شهادت پدرش , امام محمد باقر (ع ) در هفتم ذى حجه سال۱۱۴ هجرى تا ۲۵ شوال سال ۱۴۸ هجرى , به مدت ۳۴ سال .

تـاریخ و سبب شهادت : ۲۵ شوال سال ۱۴۸ هجرى , در سن ۶۵ سالگى , به وسیله زهرى که منصور دوانیقى به آن حضرت خورانید.

برخى تاریخ شهادت آن حضرت را نیمه رجب سال ۱۴۸ هجرى دانسته اند.

محل دفن : قبرستان بقیع , در مدینه مشرفه , در جوار قبر پدر و جدش وامام حسن مجتبى (ع) (در عربستان سعودى کنونى).

همسران : ۱٫ فاطمه بنت حسین . ۲٫ ام حمیده (حمیده مصفاه ). و چند ام ولددیگر.

فـرزنـدان : ۱٫ امـام مـوسـى کاظم (ع). ۲٫ اسماعیل . ۳٫ عبداللّه . ۴٫ محمد دیباج .۵٫ اسحاق . ۶٫ على عریضى . ۷٫عباس . ۸٫ ام فروه . ۹٫ فاطمه . ۱۰٫ اسماء.

اصحاب : تعداد راویان و اصحاب امام صادق (ع ) بیش از چهار هزار نفر است که ازمحضر آن حضرت بـهـره مـند شده و در جهان اسلام به انتشار علوم اهل بیت (ع)پرداختند. در این جا به نام برخى از بزرگان اصحاب و راویان آن حضرت اشاره مى گردد:

۱٫ جمیل بن دراج .
۲٫ عبداللّه بن مسکان .
۳٫ عبداللّه بن بکیر.
۴٫ حماد بن عیسى .
۵٫ حماد بن عثمان .
۶٫ ابان بن عثمان .
این شش نفر به اصحاب اجماع معروف شده اند.
۷٫ ابان بن تغلب .
۸٫ اسحاق بن عمار صیرفى .
۹٫ ابو حمزه ثمالى .
۱۰٫ برید بن معاویه عجلى .
۱۱٫ حریز بن عبداللّه سجستانى .
۱۲٫ حمران بن اعین شیبانى .
۱۳٫ زراره بن اعین شیبانى .
۱۴٫ صفوان بن مهران اسدى .
۱۵٫ عبداللّه بن ابى یعفور.
۱۶٫ عمران بن عبداللّه اشعرى .
۱۷٫ عیسى بن عبداللّه اشعرى .
۱۸٫ فضیل بن یسار بصرى .
۱۹٫ فیض بن مختار کوفى .
۲۰٫ ابو بصیر مرادى .
۲۱٫ مؤمن الطاق محمد بن على .
۲۲٫ محمد بن مسلم کوفى .
۲۳٫ معاذبن کثیر کسایى .
۲۴٫ معلى بن خنیس کوفى .
۲۵٫ هشام بن محمد.
۲۶٫ یونس بن ظبیان کوفى .
۲۷٫ معاویه بن عمار.
۲۸٫ زید شحام .
۲۹٫ سدیر بن حکیم .
۳۰٫ عبد السلام بن عبدالرحمن .
۳۱٫ جابربن یزید جعفى .
۳۲٫ ثابت بن دینار.
۳۳٫ مفضل بن قیس .
۳۴٫ مفضل بن عمر جعفى .
۳۵٫ سفیان بن عیینه .
زمامداران معاصر ۱٫ عبدالملک بن مروان (۶۵-۸۶ ق .).
۲٫ ولید بن عبدالملک (۸۶-۹۶ ق .).
۳٫ سلیمان بن عبدالملک (۹۶-۹۹ ق .).
۴٫ عمر بن عبدالعزیر (۹۹-۱۰۱ ق .).
۵٫ یزید بن عبدالملک (۱۰۱-۱۰۵ ق .).
۶٫ هشام بن عبدالملک (۱۰۵-۱۲۵ ق .).
۷٫ ولید بن یزید (۱۲۵-۱۲۶ ق .).
۸٫ یزید بن ولید (۱۲۶-۱۲۶ ق .).
۹٫ مروان بن محمد (۱۲۶-۱۳۲ ق .).
تمامى این خلفا از سلسله بنى امیه و از شاخه بنى مروان بودند.
۱۰٫ ابوالعباس سفاح (۱۳۲-۱۳۶ ق .).
۱۱٫منصور دوانیقى (۱۳۶-۱۵۸ ق .).
این دو نفر از سلسله بنى عباس بودند.

امام صادق (ع) که معاصر دو سلسله بنى امیه و بنى عباس بود, از هر دوى آنهاسختى ها و آزارها و بـى مـهرى هاى فراوانى دید, اما چون آن حضرت در انتهاى دوران خلافت امویان و ابتداى خلافت عـبـاسـیان مى زیست , از فترت به وجود آمده در زمان انتقال خلافت از خاندان غاصبى به خاندان غـاصـب دیـگر, زمینه ترویج وتبلیغ مکتب اهل بیت (ع) را مناسب دید و از این فرصت پیش آمده , بیشترین بهره را نصیب اسلام و مسلمانان کرد.

آن حـضرت , با تشکیل حوزه علمیه و تعلیم و تربیت شاگردان مبرزى چون هشام , زراره و محمد بـن مـسـلـم , تحول شگرفى در جهان اسلام و مذهب شیعه پدیدآورد. به همین جهت به شیعیان امامى اثنا عشرى , شیعه جعفرى نیز گفته مى شود.

رویدادهاى مهم :

۱٫ شهادت امام محمد باقر (ع), پدر ارجمند امام جعفر صادق (ع), در سال ۱۱۴هجرى .

۲٫ قـیـام زید بن على (ع), عموى امام جعفر صادق (ع) بر ضد امویان و شهادت اودر این واقعه , در سال ۱۲۱ هجرى .

۳٫ گسترش نهضت بنى هاشم (علویان و عباسیان), در سراسر قلمرو حکمرانى امویان .

۴٫ سرنگونى سلسله امویان و پیروزى عباسیان و تسخیر خلافت اسلامى توسطابوالعباس سفاح , در سال ۱۳۳ هجرى .

۵٫ قیام علویان بنى الحسن (ع) بر ضد عباسیان و سرکوب شدن آنان به دست منصور دوانیقى .

۶٫ بـهره جویى امام صادق (ع) از فرصت به دست آمده از نبرد میان عباسیان وامویان , براى تشکیل حوزه علمى اسلامى و تربیت هزاران شاگرد در رشته هاى فقه ,تفسیر و علوم قرآن , کلام , شیمى , تاریخ و غیره , در مدینه مشرفه .

۷٫ فـراخـوانـى امـام صـادق (ع) از مدینه به بغداد, توسط سفاح عباسى و زیر نظرقرارگرفتن آن حضرت .

۷٫ فـراخـوانـى امـام صـادق (ع) از مدینه به بغداد, توسط سفاح عباسى و زیر نظرقرارگرفتن آن حضرت .

۹٫ وفـات اسـمـاعـیـل , پسر امام صادق (ع), در سال ۱۴۲ هجرى و اندوه فراوان آن حضرت در این مصیبت .

۱۰٫ رفتار نامناسب عاملان منصور دوانیقى , در مدینه , با امام صادق (ع) و بسیارى از علویان .

۱۱٫ مبارزه علمى و فرهنگى امام صادق (ع) و یاران ایشان با مخالفان , ملحدان ومدعیان دروغین .

۱۲٫ مـسـمـومـیـت امـام صادق (ع ) و شهادت آن حضرت , در سال ۱۴۸ هجرى , به دستور منصور دوانیقى .

۱۳٫ به خاک سپارى پیکر مطهر امام صادق (ع), در قبرستان بقیع , در کنار قبر پدر,جد و عمویشان , امام حسن مجتبى (ع).

برگرفته شده از کتاب ” خاندان عصمت علیهم السلام ” تالیف سید تقى واردى

 

 


فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۴ | تعداد نمایش : 1,182 | دسته: زندگینامه
برچسب های مطلب :تمامی حقوق مطالب، برای وب سایت امام علی النقی علیه السلام | حضرت امام هادی|امام دهم شیعیان محفوظ است.
Designer : Naaghi.ir

Emam Naghi